Monday, May 31, 2021

Solar Dryer Untuk Pengeringan Kakao

Pengeringan  merupakan salah satu bentuk pengolahan pascapanen produk pertanian. Tujuan pengeringan untuk mengurangi kandungan ai…

Saturday, February 6, 2016

Rotary Grader kakao

Rotary Grader kakao merupakan mesin untuk melakukan sortasi ukuran pada biji kakao.Biji kakao hasil pengeringan disortasi secar…

Friday, February 5, 2016

Kotak Fermentasi Kakao

Kotak Fermentasi Kakao merupakan peralatan untuk melakukan proses fermentasi  pada biji kakao setelah dicuci sebelumnya. Prose …

Mesin Depulper Kakao

Mesin depulper biji kakao merupakan mesin untuk membersihkan lendir biji kakao. Lendir kakao yang dibersihkan adalah selaput be…